Loš kvalitet obrazovanja

Naime u ovoj školi postoji nekoliko profesora koji nisu spremni da predaju na pravi način, ne znaju kako da prenesu znanje, prave greške pri predavanju i ocjenjivanju.Mnoge učenike ovaj problem ne zanima, ali postoji neko ko mora misliti o ovome.Šta kada sutra učenik dođe na fakultet i ne zna stvari iz tog predmeta koji mu je potreban . Ovaj problem pod hitno treba rješiti.
Kvaliteta obrazovanja