Vijeće učenika

: adnaa
Zašto pravo na učešće u vijeću učenika ima samo dvadesetak ljudi koji su predsjednici svojih razreda? Vijeće učenika je institucija koja bi trebala da uključi što više učenika,svako od nas ima poneku ideju za poboljšanje stanja,a ne bi trebalo da nas tjeraju sa vrata kada poželimo da se uključimo i da slušamo šta diskutuju na vijeću učenika.
Vannastavne aktivnosti