Mali broj ocjena

: adnaa
Sa suviše malo ocjena nam zaključuju završnu ocjenu. Nije dovoljno da se učenik ocijeni na osnovu samo 3 suhoparne ocjene. Dajte nam grupne radove, referate itd, a ne samo 3 bezvezna ispitivanja
Plan i program