Neopremljenost fakulteta.

Nedovoljna opremljenost prostorija rudarskog fakulteta.
Infrastrukturni problemi