Tako vode računa o sigurnosti studenata!!

: zara
Na Pravnom fakultetu u Sarajevu ne morate ući da bi ste vidjeli u kakvoj je situaciji cjelokupan fakultet kao institucija. Samo dođete na ulazna vrata i tamo vas dočeka skela!! Skela koja štiti studente i profesore od fasade koja se raspada. Ruku na srce šttiti nas i zimi od ledenica koje niko, naravno se ne trudi da skine...
Infrastrukturni problemi