nedostatak nastavnih sredstava za casove hemije

: elmira
Osnovna pkola "Fra Grga Martić" Ozimica, Žepče, radi po dva nastavna plana i programa, bosanski i hrvatski plan. Pored brojnih problema, najviše je otežano izvođenje časova hemije, jer nema ni jedne slike a kamo li predmeta za izvođenje nastave.
Nastavna sredstva